Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Aktualności

 Raport ZPP: Biurokracja, powielaczowe przepisy prawne i skomplikowany system podatkowy największymi barierami dla prowadzenia biznesu w Polsce

Artykuły

 • 28-09-2021

  Luka VAT niszczyła całe branże polskiej gospodarki

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji” będącego częścią inicjatywy Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”. Celem projektu jest promowanie uczciwości podatkowej jako jednego z głównych elementów tworzących warunki równej konkurencji rynkowej. W raporcie ZPP kompleksowo opisano genezę, historię oraz wpływ oszustw VATowskich na funkcjonowanie państwa i przedsiębiorczości w Polsce...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 22-09-2021

  Skuteczna walka z oszustwami VAT to gra o stawkę kilkunastu miliardów dla budżetu państwa

  To jeden z wniosków raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawionego podczas konferencji „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”, która odbyła się 22 września w Warszawie. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja poświęcona w całości problemowi oszustw VAT i ich wpływowi na gospodarkę...


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 10-09-2021

  Oświadczenie ZPP ws. pakietu podatkowego Polskiego Ładu

  W wyniku licznych uwag środowiska biznesowego, w tym także wielu postulatów zgłoszonych przez ZPP, rząd dokonał rewizji części rozwiązań zawartych w ustawie podatkowej, realizującej założenia Polskiego Ładu. Otwartość na dialog jest wartością godną docenienia, jednak ZPP uważa, że wprowadzone do projektu zmiany są zdecydowanie zbyt płytkie.  Zwracamy ponadto uwagę na tempo, w jakim powstaje nowa regulacja – łączny tekst projektu wniesionego do Sejmu liczy sobie niemal 700 stron. Wydaje się, że powinien on zostać poddany dodatkowym, kompleksowym konsultacjom społecznym, których czas trwania powinien odpowiadać wyjątkowej obszerności proponowanego aktu...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 08-09-2021

  Komentarz ZPP: Polski Ład wg pierwotnych założeń mógłby kosztować gospodarkę 23 mld zł. Mamy nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie odpowiednie zmiany w projekcie

  Zawarte w Polskim Ładzie rozwiązania podatkowe są przedmiotem debaty publicznej już od wielu tygodni. Wyjściowa propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów okazała się zupełnie nieakceptowalna, ponieważ oznacza ona w praktyce obciążenie kosztami Ładu wyłącznie polskiego małego biznesu...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 31-08-2021

  Stanowisko ZPP ws. rozwiązań podatkowych z Polskiego Ładu

  Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować założenia wynikające z tzw. Polskiego Ładu, budzi uzasadnione obawy, co do jego wpływu na polską gospodarkę...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 27-08-2021

  Wspólne stanowisko ZPP oraz PTG ws. propozycji podatkowych z Polskiego Ładu

  Polski Ład był komunikowany jako program prorozwojowy, a w części podatkowej ukierunkowany na obniżanie obciążeń. Już w momencie przedstawienia wstępnych założeń można było jednak zauważyć, że nie wszyscy na proponowanych rozwiązaniach zyskają, a dla niektórych mogą być one wręcz zabójcze. Mając to na uwadze, w trosce o tempo rozwoju polskiej gospodarki w okresie postpandemicznej odbudowy, przedstawiamy  kluczowe uwagi i zastrzeżenia do konsultowanego właśnie projektu ustawy...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 09-08-2021

  Stanowisko ZPP ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie opowiada się za wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wyłącznie o wskaźnik wynikający z ustawowego algorytmu. Tym samym, propozycję zawartą w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. oceniamy krytycznie...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 05-08-2021

  ZPP o działalności największych francuskich firm w Polsce: budowanie pozycji biznesowej kosztem polskich firm i podatników

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport pt. „Francuskie firmy w Polsce”, ukazujący brak symetrii w stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a Francją. W analizie przytoczone zostały przykłady jednych z największych francuskich firm działających w Polsce, które uiszczają podatek CIT w wysokościach zupełnie marginalnych w relacji do ich przychodów...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 28-07-2021

  Memorandum ZPP w sprawie alternatywnego rozwiązania dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje o rezygnację z obciążenia przedsiębiorców składką NFZ proporcjonalną do dochodów lub przychodów oraz o pozostawienie możliwości odliczenia składki na NFZ od podatku PIT płaconego przez przedsiębiorców...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 20-07-2021

  Komentarz ZPP: Polska jedną z dziesięciu najbardziej skomplikowanych jurysdykcji świata – konieczne zmiany w zakresie prawodawstwa i systemu podatkowego

  Polska systematyczne osiąga złe wyniki w badaniach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stabilności prawa. Niemniej, wyniki niedawno opublikowanego raportu Global Business Complexity Index 2021 mogą negatywnie zaskoczyć. Polska znalazła się pośród grona dziesięciu najbardziej skomplikowanych jurysdykcji świata. Jedynym europejskim krajem, który znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia poza Polską, jest Francja. Gorzej niż te dwa państwa wypadają jedynie Turcja, Indonezja oraz kraje Ameryki Łacińskiej i Południowej...

  CZYTAJ WIĘCEJ


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt