Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Projekt

 

Translator
 
 
 

"Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne, jak Polska"

Milton Friedmann, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla z Ekonomii.


Celem nowego ładu podatkowego jest uwolnienie przedsiębiorczości od skomplikowanego i niestabilnego systemu podatkowego, a przez to pobudzenie społeczeństwa do rozwoju działalności gospodarczej. Zmniejszenie kosztu nakładanego na pracę, poprzez docelowe zwiększenie dochodu netto dla pracownika o 22 proc., a także wyrównanie warunków konkurencyjnych poprzez likwidację możliwości optymalizacji podatkowej przez koncerny globalne. Spowoduje to wzrost bazy do naliczania podatków oraz konsumpcji prywatnej. Obecnie najbardziej obciążeni są pracownicy, później klasa średnia, a najmniej wielkie, globalne korporacje. Nowy ład podatkowy likwiduje praktycznie szarą strefę zatrudnienia przez obniżenie kosztów pracy.

System podatkowy ma być przejrzysty, stabilny, podatek ma być łatwy w naliczeniu, tani w poborze, a jego płatność nie do uniknięcia. W konsekwencji także administracja podatkowa zostanie skierowana do zajmowania się patologiami i przestępstwami podatkowym o znacznym wymiarze dla wpływów budżetowych jak karuzele VAT 50 mld zł, czy unikanie płacenia CIT nawet 46 mld zł.

Proponowany nowy system podatkowy jest co najmniej neutralny z punktu widzenia budżetu państwa, a w konsekwencji powinien doprowadzić do trwałego wzrostu gospodarczego na poziome średnio 7-8 proc., wzrostu zamożności szerszego kręgu społeczeństwa, a w konsekwencji stałej naprawy stanu finansów publicznych. Nie uda się reforma finansów publicznych, jeżeli o zarządzaniu państwem będą decydować księgowi trzymający się zasad zachowania status quo budżetu.

 
 

LIKWIDACJA                                                                                      

           Wpływy mld zł

PIT     

83 140 145 000

CIT                  

32 894 156 000

NFZ składka

63 480 255 000

ZUS składka

144 163 000 000

Fundusz Pracy składka

9 979 405 000

FGŚP składka

407 153 000

Razem

334 064 114 000

 
 

WPROWADZAMY                                              

Wpływy mld zł  

Podatek od Funduszu Płac 171 542 745 000
Emerytury i renty netto (rewers)   32 147 405 340
Brak refundacji składki OFE   3 100 000 000
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej os. fiz.    50 167 221 000
Podatek od usług publicznych - dział. gospodarcza   15 008 400 000
Podatek przychodowy od przedsiębiorstw i banków  55 363 237 600 
Podatek od usług publicznych - przedsiębiorstwa  2 838 000 000 
Podatek od dywidend (rewers)   2 012 000 000
Jednolita stawka VAT 16,25 proc.   1 857 000 000 
Razem 334 054 008 940 

 

REZERWA

Wpływy mld zł

Eliminacja patologii w podatku VAT w 10 proc.

5 000 000 000

Wzrost Funduszu Płac o 5 proc., przejście z szarej strefy

8 577 137 250

Razem

13 577 137 250

 

Nie proponujemy zmian obecnego stanu, ale zupełnie nowy system, który w sposób radykalny spowoduje polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wpłynie na wzrost wynagrodzeń pracowników.

 

Zobacz pełny projekt

 

ZOBACZ PEŁNY
PROJEKT

Zobacz pełny projekt

 

POBIERZ
PEŁNY PROJEKT

 

 

 


Nasze strony


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt