Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj

Artykuły

 • 18-09-2020

  Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 17-09-2020

  Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

  Fot. rawpixel / pixabay.com

  Spółki komandytowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika z dwóch głównych czynników. Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania (na poziomie spółki i na poziomie wspólnika).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 04-09-2020

  Stanowisko ZPP ws. SLIM VAT tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

  Fot. Edar / Pixabay.com

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (SLIM VAT). Projekt, jest jednym z zapowiadanych rozwiązań upraszczających podatek VAT. Resort finansów zamierza odchudzać VAT, ale nie w zakresie stawek, tylko procesu kalkulacji i raportowania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 24-08-2020

  Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy wprowadzającego tzw. estoński CIT

  Fot. loufre / pixabay.com

  12 sierpnia 2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy wprowadzającej tzw. estoński CIT. Zgodnie z założeniami, już od 2021 część spółek kapitałowych, która przeznaczy zarobiony zysk na inwestycje w swoje przedsiębiorstwa, nie zapłaci podatku dochodowego. Podobny system opodatkowania dochodów osób prawnych funkcjonuje w Estonii od 20 lat, co wyjaśnia skąd pochodzi jego potocznie przyjęta nazwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 18-08-2020

  Nowe podatki proponowane przez Unię Europejską zagrażają rozwojowi Polski

  Fot. ZPP

  W dyskusji wokół konkluzji z ostatniego szczytu Rady Europejskiej dominuje temat wynegocjowanych przez Polskę funduszy. Niewiele uwagi poświęca się tymczasem kwestii wprowadzenia europejskich podatków. W nowym raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia szereg zagrożeń wynikających z proponowanych europejskich danin. Podatki plastikowy, cyfrowy i węglowy oraz rozszerzenie systemu ETS są niezgodne z wymogami Parlamentu Europejskiego. Prowadzą również do głębszej harmonizacji fiskalnej, a tym samym ujednolicania warunków prowadzenia biznesu w UE. Z perspektywy Polski nowe podatki stanowią zagrożenie nieproporcjonalnie dużego ciężaru dla gospodarki oraz większego uzależnienia od finansowania z unijnego budżetu.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Płatności

Wesprzyj naszą akcję„Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt