Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Pismo do Ministerstwa Finansów ws. minimalnego CIT
Powiększ obraz: Pismo do Ministerstwa Finansów ws. minimalnego CIT

Warszawa, 8 lutego 2022 r. 

 

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich tygodni praktycy księgowi i podatkowi wskazują kolejne – prawdopodobnie niezamierzone przez autorów – skutki poszczególnych rozwiązań wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Po (wciąż niezakończonym) zamieszaniu z zasadami rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, nadeszły wątpliwości co do niektórych elementów konstrukcyjnych tzw. minimalnego podatku CIT.

W opublikowanym na portalu Money.pl1 artykule opisującym ten problem, przywołane zostało udostępnione redakcji stanowisko Ministerstwa Finansów, w którym resort stwierdził, że postulat wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego był zgłaszany przez biznes, w tym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nie jest to pierwszy raz, gdy przypisuje się Związkowi współautorstwo koncepcji minimalnego CIT obowiązującego w ramach Polskiego Ładu. Wobec poprzednich prób obciążenia nas współodpowiedzialnością za przyjęte przez Ministerstwo rozwiązanie, już 10 września 2021 roku opublikowaliśmy oświadczenie, w którym jednoznacznie wskazaliśmy różnice pomiędzy naszymi propozycjami, a uchwalonymi przepisami.2

Jako że Ministerstwo Finansów konsekwentnie powołuje się na nas w związku z zarzutami dotyczącymi kształtu minimalnego CIT, pragniemy ponownie podkreślić, że:

  1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od lat apeluje o zastąpienie podatku CIT prostym i powszechnym podatkiem przychodowym;
  2. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postulował, w toku konsultacji Polskiego Ładu, by podwyższenie kwoty wolnej od podatku i waloryzacja II progu podatkowego sfinansowane zostały przez wprowadzenie minimalnego podatku CIT o bardzo prostej konstrukcji – 1% od osiąganego przychodu;
  3. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nie ma absolutnie nic wspólnego z ostatecznie przyjętym kształtem minimalnego CIT – jest on sprzeczny z przedstawianymi przez nas założeniami.

Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, uprzejmie prosimy o zaprzestanie dystrybuowania informacji, jakoby ZPP proponował wprowadzenie minimalnego CIT w przyjętym kształcie, był inicjatorem tej koncepcji, czy jakkolwiek ją wspierał.

Bierzemy odpowiedzialność wyłącznie za własne pomysły i postulaty – takie jak powszechny, pozbawiony wyjątków podatek przychodowy. Za ostatecznie przyjęte rozwiązania w zakresie minimalnego CIT odpowiada tymczasem wyłącznie Ministerstwo Finansów.

***

1 https://www.money.pl/podatki/polski-lad-jak-pole-minowe-znalezli-kolejna-pulapke- 6735095885908672a.html

2 https://zpp.net.pl/oswiadczenie-zpp-ws-pakietu-podatkowego-polskiego-ladu/

 

Zobacz: 08.02.2022 Pismo do Ministerstwa Finansów ws. minimalnego CITKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt