Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
ZPP konsekwentnie krytykuje pomysł i tryb wdrożenia podatku cukrowego
Powiększ obraz: Fot. jakob5200 / pixabay.com

Warszawa, 13 sierpnia 2020 r.

 

ZPP konsekwentnie krytykuje pomysł i tryb wdrożenia podatku cukrowego

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie sprzeciwia się wprowadzeniu podatku cukrowego. Jednocześnie, ZPP wyraża swój sprzeciw wobec trybu procedowania poprawki do nieobowiązującej ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

ZPP zaznacza, że wszelkie daniny o charakterze sektorowym, w tym podatek cukrowy, są niedopuszczalne, ponieważ pogwałcają zasadę powszechności opodatkowania. Arbitralne nakładanie dodatkowych obciążeń na wybrany sektor gospodarki jest niemożliwe do zaakceptowania szczególnie biorąc pod uwagę specjalny czas w jakim się znajdujemy. Szok ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa postawił szereg wyzwań przed przedsiębiorcami, którzy operują w warunkach obniżonego popytu oraz skrajnej niepewności. Jednocześnie, branża napojowa, do której podatek cukrowy jest głównie skierowany, odnotowała bardzo poważne straty wynikające z kilkudziesięcioprocentowych spadków obrotów. Zwiększanie obciążeń na tą branżę jest zatem tym bardziej nieuzasadnianie i niezrozumiałe.

Analizując wpływ podatku cukrowego, nie sposób nie odnieść się do trybu, w którym proceduje się poprawki do zawierającej go ustawy. Prace nad aktem prawnym, na mocy którego zacznie obowiązywać podatek cukrowy jeszcze się nie zakończyły. Projekt ustawy nie został jeszcze uchwalony ani podpisany przez prezydenta. Istnieją natomiast poprawki do tej nieobowiązującej jeszcze ustawy. Zapisy przesuwające datę wejścia w życie podatku cukrowego z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 zostały ukryte pośród rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Możliwość nowelizacji nieobowiązującej ustawy z całą pewnością nie została przewidziana w trybie procedowania projektów ustaw zapisanym w art. 119 Konstytucji RP. Niestety, na tym nie kończą się mankamenty prawne wymienionej poprawki.

Zgodnie z informacjami podanymi na sejmowych stronach, projekt ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19, a co za tym idzie podatek cukrowy jest zupełnie z nim nie związany. Nie ulega wątpliwości, że taki sposób procedowania poprawek jest sprzeczny z regułami techniki legislacyjnej. Działania te prowadzą również do sytuacji, gdy przedsiębiorcy są pozbawieni jakiejkolwiek pewności co do tego, w jakim otoczeniu regulacyjnym funkcjonują.

Mając na uwadze powyższe kwestie, ZPP podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym podatek cukrowy nie powinien stać się częścią polskiego porządku prawnego. Ta sektorowa danina uderzy przede wszystkim w branżę gospodarki, która dotkliwie odczuła kryzys wywołany pandemią. Takie zachowanie ze strony ustawodawców jest zatem pozbawione jakichkolwiek racjonalnych przesłanek. Uważamy również, że wprowadzenie podatku cukrowego zostanie obarczone bardzo poważną wadą prawną i godzi w prawo przedsiębiorców do pewności prawa.

13.08.2020 ZPP konsekwentnie krytykuje pomysł i tryb wdrożenia podatku cukrowego

Fot. jakob5200 / pixabay.comKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt