Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Stanowisko ZPP ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku
Powiększ obraz: Stanowisko ZPP ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

Warszawa, 9 sierpnia 2021 r.

 

Stanowisko ZPP ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie opowiada się za wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wyłącznie o wskaźnik wynikający z ustawowego algorytmu. Tym samym, propozycję zawartą w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. oceniamy krytycznie.

Przedstawiony przez rząd projekt rozporządzenia określa na przyszły rok płacę minimalną w wysokości 3000 zł, ustanawiając także minimalną stawkę za godzinę pracy w wysokości 19,60 zł. Powyższe kwoty wykraczają poza obligatoryjne minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z ustawowym algorytmem, wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok powinna wynosić 2 984,60 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa powinna zostać ustanowiona w wysokości 19,50 zł.

Zdaniem ZPP, podniesienie minimalnego wynagrodzenia w oparciu o wartości wynikające z ustawowego algorytmu, byłoby kompromisowym rozwiązaniem w obecnej sytuacji gospodarczej, szczególnie wziąwszy pod uwagę perturbacje gospodarcze związane z COVID-19 i w dalszym ciągu niepewną sytuację epidemiczną. Wprawdzie pojawienie się szczepionek zredukowało ryzyko daleko idących restrykcji związanych z ewentualną czwartą falą pandemii, jednak przedsiębiorcy nie mogą wykluczyć scenariusza, w którym późną zimą i wiosną 2022 roku będą musieli prowadzić działalność w ograniczonym zakresie.

Powyższe jest istotne tym bardziej, że na pandemii straciły w przeważającej mierze najmniejsze podmioty, które ani nie miały wystarczającej „poduszki” kapitałowej, ani też często nie mogły skorzystać z programów pomocowych, ponieważ np. nie zatrudniały pracowników na podstawie umów o pracę. M.in. z tego powodu w opublikowanym kilka miesięcy temu memorandum apelowaliśmy o zniesienie płacy minimalnej w mikrofirmach.

Istotnym pozostaje także fakt, iż wysokość płacy minimalnej bezpośrednio oddziałuje na pozostałe koszty przedsiębiorców. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia uzależniona jest m.in. wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus. Innymi słowy, wyższa płaca minimalna powoduje wśród poszczególnych przedsiębiorców wyższe koszty ubezpieczenia społecznego.

Reasumując, ZPP krytycznie odnosi się do propozycji rządu w zakresie podniesienia płacy minimalnej do kwoty 3000 zł. Jesteśmy zdania, iż w obecnej sytuacji gospodarczej, zasadne byłoby podniesienie minimalnego wynagrodzenia do wysokości wynikającej z ustawowego algorytmu. Zwracamy także uwagę na problematykę płacy minimalnej w najmniejszych firmach, a także na konieczność podjęcia działań skutkujących powszechnym obniżeniem klina podatkowego wśród pracowników.

 

Zobacz: 09.08.2021 Stanowisko ZPP ws. wysokości minimalnego wynagrodzeniaKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt