Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Komentarz ZPP ws. procedowania podatku cukrowego
Powiększ obraz: Komentarz ZPP ws. procedowania podatku cukrowego

Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

 

KOMENTARZ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROCEDOWANIA PODATKU CUKROWEGO

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od samego początku krytycznie oceniał pomysł wprowadzenia „podatku cukrowego”. Uważamy, że system podatkowy nie jest odpowiednim narzędziem kształtowania postaw zdrowotnych. Ponadto, z dostępnych danych trudno jest wyprowadzić jakiekolwiek potwierdzenie rzeczywistej skuteczności tego podatku, a jego koszty, jak wszelkich przerzucalnych danin, obciążają konsumentów.

Powyższe zarzuty odnoszą się oczywiście do samej istoty pomysłu. Nie ulega tymczasem wątpliwości, że najbliższe miesiące będą miały charakter wyjątkowy. Wskutek pandemii koronawirusa, nie tylko podmioty gospodarcze, lecz wręcz całe państwa stanęły przed koniecznością radykalnej i bardzo szybkiej zmiany sposobu funkcjonowania. Nie istnieje w tej chwili branża, która nie mierzyłaby się z problemami wywołanymi epidemią.

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w skali nie tylko Polski, lecz całej Europy, pozostaje czynnikiem zupełnie niezależnym od firm. Jednocześnie, generuje on istotne i bardzo konkretne straty wywołane kolejnymi restrykcjami, zakazami działalności, przerwaniem łańcuchów dostaw, czy też spadkiem popytu.

Mając na uwadze powyższe, uważamy że co najmniej do końca 2020 roku nie należy wprowadzać w życie żadnych zmian wpływających na zwiększenie obciążeń finansowych i administracyjnych dla przedsiębiorców. Ponoszą oni gigantyczną część kosztów związanych ze zwalczaniem wirusa i ograniczaniem jego rozprzestrzeniania. Wprowadzanie w tym okresie jakichkolwiek nowych danin publicznych wydaje się być zupełnie nieracjonalne. Szczególnie, że negatywny wpływ dodatkowych obciążeń nie ogranicza się wyłącznie do uderzenia w firmy jako takie. W tych warunkach, podnoszenie podatków grozi intensyfikacją niepożądanych zjawisk, takich jak bezrobocie, czy obniżenie stopy życiowej wielu gospodarstw domowych. W samej tylko branży producentów napojów zagrożonych jest 15 tysięcy miejsc pracy, a trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z długim łańcuchem wartości – od rolników i sadowników, poprzez przetwórców i producentów, po sprzedawców detalicznych i hurtowych.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie przedstawione wyżej czynniki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o niepodnoszenie w 2020 roku żadnych danin publicznych oraz nienakładanie nowych, a w konsekwencji przesunięcie terminu wejścia w życie „podatku cukrowego” do stycznia 2021 roku. Jest to zasadne tym bardziej, że przedstawiciele rządu sami zapowiedzieli podjęcie takiej decyzji.

 

16.04.2020 Komentarz ZPP ws. procedowania podatku cukrowego


Nasze strony


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt