Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Powiększ obraz: Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Warszawa, 18 września 2020 r.

 

Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najprostszą formą opodatkowania firm. Powinien on być dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą z niego korzystać. Ta forma opodatkowania powinna być domyślna dla małego biznesu. Ryczałt jest wygodnym i prostym mechanizmem opodatkowania zarówno dla podatnika i dla organów podatkowych.

W zakresie zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zauważamy, że wraz z poszerzeniem dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy odważniej, niż proponuje resort, zmodyfikować matrycę stawek. Stawki zaproponowane w projekcie mogą być za mało atrakcyjne dla podatników korzystających w tej chwili z opodatkowania liniowego. Rekomendujemy takie skalkulowanie nowych stawek ryczałtu, by dla poszczególnych grup podatników nowe stawki były zbliżone do dotychczasowej, efektywnej stawki opodatkowania PIT w danej grupie podatników. Stawka  mogłaby być o jeden punkt procentowy wyższa, niż aktualna stawka efektywna – dla znacznej części przedsiębiorców poniesienie tego kosztu w celu skrajnego uproszczenia rozliczeń będzie zasadne.

ZPP zauważa, że możliwie najszersze wykorzystanie ryczałtu przez mniejsze firmy będzie korzystne również dla administracji podatkowej, która przez uproszczenie metody rozliczania znacznej części podatników, nie będzie już musiała zajmować się w ich przypadku analizowaniem prawidłowości zaliczania wydatków, jako koszty uzyskania przychodu, a będzie mogła zamiast tego skierować zasoby tam, gdzie faktycznie konieczna jest walka z nadużyciami.

Jednocześnie apelujemy o uproszczenie tabeli stawek dla podatników rozliczających się na podstawie Karty Podatkowej, której regulacja jest także ujęta w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Określenie właściwej stawki podatkowej wiąże się z pracą, jaką musi wykonać zarówno przedsiębiorca, jak i aparat skarbowy. Kwota podatku dochodowego ustalana w corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub prowadzenia działalności. Decyzja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę odrębnie lub dołączonego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, tj. zawiły i skomplikowany charakter matrycy karty podatkowej, znikome wpływy z tytułu tej formy opodatkowania oraz malejącą liczbę podmiotów rozliczanych, ZPP apeluje o znaczące uproszczenie matrycy stawek karty podatkowej, tak aby pozostawić w danej kategorii stawek, stawkę najniższą. Wprowadzenie rekomendowanej zmiany wpłynie na odciążenie administracji podatkowej i uprości przepisy podatkowe dla firm. Wykorzystanie „okienka zmian” w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym jest właściwym momentem na uproszczenie reliktowych zapisów.

Pozytywnie oceniając kierunek zmian, ZPP zaznacza, że bez wprowadzenia rekomendacji przedstawionych w niniejszym komentarzu, zmiany w omawianej ustawie mogą okazać się niekompletne, szczególnie jeśli na proponowanym w tej chwili poziomie pozostaną stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

18.09.2020 Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt