Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Badanie ZPP: Niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz pozapłacowe koszty pracy – to zdaniem przedsiębiorców największe bariery prowadzenia firm w Polsce
Powiększ obraz: fot. ZPP

25.07.2017

 

Niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz pozapłacowe koszty pracy – to zdaniem przedsiębiorców największe bariery prowadzenia firm w Polsce

 

Niestabilne prawo, nadmiar obowiązków biurokratycznych, wysokie pozapłacowe koszty pracy oraz samowolne i arbitralne decyzje urzędników – to przeszkody uznawane za najbardziej szkodliwe w prowadzeniu firm w Polsce. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie ZPP.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) po raz kolejny zapytał przedsiębiorców sektora MSP o największe ich zdaniem przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Niezmiennie, jak podczas fali badania opublikowanego na początku 2016 r., niestabilność prawa jest wskazywana przez 72 % przedsiębiorców za główną barierę utrudniającą prowadzenie firm w Polsce. Kolejno w katalogu znalazły się: nadmiar obowiązków biurokratycznych (66%), koszty pracy (66%), samowolne i arbitralne decyzje urzędników (58%), skomplikowane prawo gospodarcze (56%), wysokie podatki (51%), urzędy i urzędnicy (42%), powolne rozstrzyganie sporów sądowych (41%), kontrole Urzędu Skarbowego i innych instytucji (31%) oraz bariery inwestycyjne (15%).

Wciąż zmieniające się prawo, zdecydowanie nie sprzyja przedsiębiorcom. Osoba prowadząca własną firmę, aby być na bieżąco z przepisami, powinna przeznaczać aż 4 godziny dziennie na ich lekturę! To jest nie do przyjęcia. Nie można rozwijać swojej firmy będąc jednocześnie osobą zarządzającą, prawnikiem i księgowym. W tym zakresie powinna nastąpić radykalna zmiana – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Sektor małych i średnich firm zapytany o pięć największych barier w prowadzeniu biznesu na pierwszym miejscu wskazał obciążenia związane ze zbyt wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy, na drugim niestabilność prawa, a tuż po nich wysokie podatki. Za szczególnie szkodliwe uznawane są także nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz skomplikowane prawo gospodarcze.

- Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 66% przedsiębiorców biorących udział w badaniu, uznaje wysokie, pozapłacowe koszty pracy, za jedno z największych obciążeń dla firm sektora MSP. Tak wysokie koszty nie zachęcają do zatrudniania nowych pracowników. Zauważmy, że prawie 1/3 pensji brutto to składki i podatki. Trzeba przyznać, że Polska na tle innych Państw Unii Europejskiej wypada w tym zestawieniu bardzo kiepsko. – komentuje Jakub Bińkowski, sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – ZPP przygotował propozycję, której celem jest wprowadzenie zmian w tym zakresie (Link do projektu: http://bit.ly/2tW3B4Z) – dodał Bińkowski.

Opinia eksperta znajduje potwierdzenie w badaniu - 68% osób zapytanych o najważniejsze powody niezatrudniania większej liczby pracowników w małych i średnich firmach, wskazało brak środków finansowych (np. zbyt duże koszty zatrudnienia pracownika).

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, 80% badanych uznaje niejasne przepisy prawne za zdecydowanie istotną barierę dla rozwoju przedsiębiorstw Polsce. Kolejno, w tym zakresie, za równie szkodliwy czynnik uznaje się nieprzychylne przedsiębiorcom prawo pracy (67% badanych) oraz wymogi administracyjne (58% badanych).

Przedsiębiorcy w większości są zdania, że wydłużony okres płatności preferencyjnej stawki ZUS zachęciłby ich do założenia własnej działalności gospodarczej. Tak odpowiedziało 68% osób. Naszym zdaniem tzw. projekt ustawy o małej działalności gospodarczej rozwiązałby ten problem – mówi adw. Jacek Cieplak, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

W opublikowanym przez ZPP w czerwcu 2017 roku Busometrze – indeksie nastrojów gospodarczych sektora MSP, przedsiębiorcy wykazują swoją skłonność do inwestowania, jednak przeszkodą w tym zakresie są zbyt małe zyski, jakie osiągają (tak odpowiedziało 65% badanych).

Bez wątpienia znaczącym ułatwieniem w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych byłoby obniżenie kosztów pracy, uproszczenie przepisów podatkowych i samo obniżenie tych danin – twierdzi Jakub Bińkowski z ZPP. – Równie istotne dla stworzenia przyjaznego klimatu dla funkcjonowania i rozwoju firm stanowi zmniejszenie obowiązków biurokratycznych i uproszczenie prawa gospodarczego – dodał ekspert.25.07.2017 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w PolsceKampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt