Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
Aktualizacja Prognozy Ekonomicznej ZPP na rok 2022
Powiększ obraz: Aktualizacja Prognozy Ekonomicznej ZPP na rok 2022

Warszawa, 7 grudnia 2021 r. 

 

Aktualizacja Prognozy Ekonomicznej ZPP na rok 2022

 

2021 to rok odbicia gospodarczego po kryzysie spowodowanym epidemią COVID-19. Powrót gospodarki do relatywnej normy po okresie cyklicznych lockdownów i ograniczeń nie oznacza jednak, że z krajobrazu zniknęły związane z epidemią zagrożenia.

Pojawianie się kolejnych wariantów koronawirusa generuje niepewność zarówno po stronie rządów, jak i firm, a specyficznym „spadkiem” po okresie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej roku 2020 jest rosnąca w większości rozwiniętych gospodarek inflacja.

To właśnie ten wskaźnik sprawił, że większość prognoz przygotowanych w pierwszej połowie roku 2021 (w tym i prognoza ZPP) zdezaktualizowała się – ośrodki analityczne nie brały pod uwagę możliwości tak szybkiego wzrostu cen w niemal całym rozwiniętym świecie.

Mając na uwadze te okoliczności, poniżej przedstawiamy aktualizację prognozy gospodarczej ZPP na rok 2022. Bieżący odczyt prezentuje się następująco:

Bezrobocie

Było: 5,9%

Jest: 5,3%

Inflacja

Było: 3,1%

Jest: 6,5%

Wzrost PKB

Było: 5,1%

Jest: 5,2%

Stopa inwestycji (jako % PKB)

Było: 17,2%

Jest: 16,9%

 

Zobacz: 07.12.2021 Aktualizacja Prognozy Ekonomicznej ZPP na rok 2022Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt