Polacy na rzecz
sprawiedliwych podatków
Wyszukaj
O akcji

Koalicję „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” tworzą Centrum im. Adama Smitha, Forum dla Wolności i Rozwoju, Fundacja Klubu Ronina, Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Naszym celem jest wprowadzenie bezspornego, taniego w poborze, prostego i efektywnego systemu podatkowego, który przyniesie nie mniejsze niż obecnie przychody dla budżetu i uwolni ludzi oraz przedsiębiorców od biurokratycznej mitręgi i potrzeby przebijania się przez gąszcz niezrozumiałych, a często sprzecznych ze sobą przepisów podatkowych. Nasza propozycja zawiera również 22 proc. podwyżkę dla pracowników, bez zwiększania łącznych kosztów pracy dla przedsiębiorców. 


Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków

W trosce o stan państwa i dobrobyt wszystkich Polaków występujemy o natychmiastowe przyjęcie ustawy naprawczej – „Płaca Plus Podatki Minus”. 

Polski system podatkowy od lat pozostaje w ścisłej czołówce najbardziej skomplikowanych i nieprzyjaznych systemów na świecie. Według Global Benchmark Complexity Index, zajmujemy pierwsze miejsce w Europie. Wyprzedzamy takie państwa jak Rosja czy Białoruś. Podatki to nie wyścig kolarski i rzecz nie jest w samych rankingach, choć wszystkie potwierdzają nasz niechlubny rekord. Konsekwencją obecnego systemu podatkowego jest ograniczanie dalszego wzrostu gospodarczego, stabilności finansowej państwa i perspektyw bogacenia się samych Polaków.

Brak przejrzystości i jednoznaczności obecnego prawa podatkowego pociąga za sobą ogromne koszty dla przedsiębiorców. Niezależnie od marnotrawstwa czasu, energii, obecne prawo jest źródłem niekończących się postępowań karnych i sądowych paraliżujących działalność gospodarczą. Mimo usilnych prób uszczelniania prawa, państwo wciąż przegrywa wojnę z organizacjami przestępczymi żerującymi na słabościach systemu. Niewątpliwym beneficjentem są też korporacje, doskonale radzące sobie z optymalizacją podatkową, bez względu na starania rządu. Część firm, których nazwy znane są każdemu Polakowi i które na co dzień, pełnymi garściami korzystają z dostępu do naszego rynku, od 20 lat wykazuje straty i nie czuje się w obowiązku partycypować w kosztach utrzymania państwa. System podatkowy, w którym 63 proc. firm może nie płacić podatków, jest z gruntu niesprawiedliwy. Trudno mówić o równości i sprawiedliwości społecznej w państwie, gdzie tak brutalnie zachwiana została zasada "równe prawa za równą odpowiedzialność".

Nie mogąc pogodzić się z rażącą niesprawiedliwością i kosztami społecznymi obecnego rozwiązania, występujemy z projektem pozytywnej naprawy systemu podatkowego. Usuwamy pokusy i oczywiste luki prawne prowadzące do nadużyć. Upraszczając cały system nie tylko drastycznie ograniczymy czas potrzebny na wypełnianie obowiązków podatkowych, ale też eliminujemy pole do interpretacji i jałowych sporów urzędników z obywatelami.


Nasz projekt sprowadza się do czterech punktów:

• płaca netto większa o 22 proc., bez zwiększania kosztów pracy,
• powszechny podatek, zapewniający wszystkim równe szanse,
• utrzymanie dotychczasowych wpływów do budżetu,
• uproszczenie i uszczelnienie systemu podatkowego.

 
 

                                                               Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha
                                                               Henryk Siodmok, Forum dla Wolności i Rozwoju
                                                               Józef Orzeł, Fundacja Klubu Ronina
                                                               Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
                                                               Piotr Barełkowski, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
                                                               Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute
                                                               Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców


Płatności

Wesprzyj naszą akcję„Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”


Kampanię koordynuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Agencja iArt